De Werkgroep Boommarter Nederland (WBN) is een werkgroep van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (Zoogdiervereniging VZZ). In deze werkgroep hebben zich enkele tientallen mensen verenigd die zich uit belangstelling, en soms beroepsmatig, verdiepen in het voorkomen en de leefwijze van de boommarter om met deze kennis de soort beter te kunnen beschermen.

De WBN richt zich op dit moment vooral op het bepalen van de aantallen boommarters in het land, door het inventariseren van grote samenhangende bosgebieden. Daarnaast wordt het gedrag van de boommarter bij het nest bestudeerd. Hierbij wordt ook geprobeerd de dieren individueel te herkennen, zodat duidelijk wordt hoeveel jaren de moertjes jongen werpen, of ze in verschillende jaren dezelfde boomholte daarvoor gebruiken en of er voorkeur is voor bepaalde typen rust- of nestplaatsen. Dat is arbeidsintensief werk, maar het geeft veel voldoening.

 

Foto en Copyright (c)
Ben van den Horn